ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนมิถุนายน 2560 ลดลงจากระดับ 62.23 จุด มาอยู่ที่ระดับ 59.27 จุด ปรับลดลง 2.96 จุด หรือ 4.76% โดยกลุ่มตัวอย่างคาดว่ามีโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ด้านแบบสำรวจผู้ค้ารายใหญ่ปรับเพิ่มกรอบราคามาอยู่ที่ 1,221-1,320 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำในประเทศคาดว่า น่าจะอยู่ในกรอบ 20,000-21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ

ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ กล่าวถึงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนมิถุนายน 2560 ปรับลดลงจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จากระดับ 62.23 จุด มาอยู่ที่ระดับ 59.27 จุด ปรับลดลง 2.96 จุด หรือ 4.76% โดยยังคงสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 50 จุด เป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อราคาทองคำที่ยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่า ปัจจัยที่จะสนับสนุนราคาทองคำ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ความต้องการซื้อทรัพย์สินปลอดภัย สภาวะสงคราม และการก่อการร้าย ส่วนปัจจัยหลักที่จะส่งผลลบต่อราคาทองคำยังคงเป็นทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคาดว่า มีโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 226 ตัวอย่าง พบว่า 52.00% ของกลุ่มตัวอย่างคาดว่า จะซื้อทองคำในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนพฤษภาคม มากถึง 14.04 %

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่า ราคาทองคำในประเทศ เดือนมิถุนายน 2560 จะเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองในเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 3 ราย และคาดว่า ราคาทองคำจะลดลง จำนวน 3 ราย
สำหรับการคาดการณ์ราคาทองเดือนมิถุนายน 2560 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ มีมุมมองดังนี้ Gold Spot ให้กรอบราคาระหว่าง 1,221-1,320 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศ ความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบราคาช่วง 20,001-21,500 บาททองคำต่อน้ำหนัก 1 บาท และด้านค่าเงินบาทไทย ปรับกรอบราคามาที่ 33.50-34.99 บาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐ