กกพ.ให้ไลเซ่นส์ Shipper รายใหม่นำเข้า LNG บริษัทเครือ PTT-SCC

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กกพ.วันนี้เห็นชอบให้ใบนุญาตการเป็นผู้ประกอบจัดหาและนำส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ 2 บริษัท คือ บริษัท PTT Global LNG Company Limited (PTTGL) และ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หรือเครือ SCG

ทั้งนี้ PTTGL ขออนุญาตเป็น Shipper เพื่อนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ขายให้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บมจ.ปตท. (PTT) หรือกลุ่มโรงไฟฟ้ารายเก่าที่มีสัญญาซื้อก๊าซฯแบบ Non-firm และต้องเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ LNG จาก Shipper รายใหม่

ส่วน SCG ต้องการนำเข้า LNG เพื่อขายให้กับภายในกลุ่มบริษัท SCG ที่ต้องการใช้ก๊าซฯ ดังนั้นจึงต้องขอใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซฯ กับ กกพ.ด้วย เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เคยมีการค้าปลีกก๊าซมาก่อน ขณะที่ Shipper รายอื่นนำ LNG ไปขายต่อให้กับผู้ที่มีใบอนุญาตค้าปลีก LNG อยู่แล้ว หรือขายให้กับโรงไฟฟ้าโดยตรง

การได้รับใบอนุญาต Shipper ของทั้ง 2 ราย ส่งผลให้ปัจจุบันมี Shipper รายใหม่รวมทั้งสิ้น 7 รายที่สามารถขอโควต้าการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 4.8 แสนตันในปี 64

หลังจากนี้ กกพ.จะทำหนังสือสอบถามปริมาณความต้องการนำเข้า LNG โควต้า 4.8 แสนตัน ไปยังบริษัท PTTGL และ SCG ด้วย จากที่ได้ทำหนังสือสอบถามไปยัง Shipper ทั้ง 5 รายครบแล้วก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่มีรายใดตอบกลับมายืนยันการนำเข้า LNG เบื้องต้น กกพ.ทราบว่าบางบริษัทจะยังไม่ใช้โควต้านำเข้า LNG ในรอบนี้ เนื่องจากปริมาณน้อยไม่คุ้มค่ากับการนำเข้า และอาจไปรอโควต้าของปี 65 ที่มีโควต้าถึง 1.74 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม การนำเข้าก๊าซตามโควต้าของปี 64 ทาง Shipper สามารถรวมตัวกันเพื่อนำเข้าได้ด้วย

สำหรับการจัดทำหลักเกณฑ์ราคานำเข้า LNG จาก Shipper นั้น ทาง กกพ.ได้ดำเนินการจัดทำมากว่า 1 เดือนแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนจากนี้ โดยจะนำมาใช้กับโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบและไม่ขายไฟฟ้าเข้าระบบ ซึ่งในปี 64 น่ายังไม่มีโรงไฟฟ้าใหม่ แต่จะเริ่มมีในปี 65 โดยโรงแรกที่จะใช้หลักเกณฑ์ใหม่อาจจะเป็นโรงไฟฟ้าหินกองของ บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) และโรงไฟฟ้าใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เนื่องจากยังไม่มีการลงนามซื้อขายก๊าซฯมาก่อน และเป็นโรงไฟฟ้าใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างมีนโยบายเสรีก๊าซธรรมชาติ

สำหรับ Shipper รายใหม่ทั้ง 7 รายประกอบด้วย

  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  2. บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)
  3. บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
  4. บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด
  5. บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)
  6. PTTGL
  7. SCG

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , , ,