กทม. กำชับ รร.ในสังกัด เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิดในรถรับ-ส่งนักเรียน

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า นักวิชาการแนะนำให้เพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรการดูแลความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับรถรับ-ส่งนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับ-ส่งนักเรียน ปฏิบัติตามตลอดภาคการศึกษา

สำหรับมาตรการ ประกอบด้วย มาตรการคัดกรองพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน และผู้ควบคุมนักเรียน ซึ่งจะต้องผ่านการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการขับรถรับ-ส่งนักเรียน และห้ามขับรถ หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขณะเดียวกันต้องจัดให้มีการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนใช้บริการ และงดการบริการ หากพบว่านักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส รวมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทั้งพนักงานขับรถ ผู้ควบคุมนักเรียน และนักเรียนที่ใช้บริการ

นอกจากนี้ ยังต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจลสำหรับล้างมือ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำรถ และทำความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรียนก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ รวมทั้งต้องเปิดหน้าต่าง และประตู เพื่อระบายอากาศภายในตัวรถ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่วางแขน เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน ต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุภายในรถ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก และที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นมั่นคงแข็งแรง กรณีเป็นรถสองแถวต้องมีประตู และที่กั้นป้องกันนักเรียนตก ส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น ห้ามดัดแปลงสภาพรถ ห้ามเพิ่มเบาะที่นั่ง หรือต่อเติมกระบะท้าย เพื่อให้รับนักเรียนได้มากเกินจำนวนบรรทุกที่ปลอดภัย

ตลอดจนต้องมีการจัดการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียน เพื่อความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์ หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียน และผู้ปกครองต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ต.ค. 64)

Tags: , , , , ,