กทม.จะตั้งศูนย์พักคอยรอการส่งต่อให้ครบ 6 กลุ่มโซน ลดปัญหาผู้ป่วยโควิดตกค้าง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยในที่ประชุม สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาพรวมความพร้อมสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร โดยขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งเพิ่มศักยภาพของสถานพยาบาล

ภาพรวมขณะนี้ โรงพยาบาลหลักสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง โรงพยาบาลสนาม 6 แห่ง และ Hospitel 3 แห่ง จำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 2,945 เตียง และในเดือน ก.ค. 64 จะขยายศักยภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 3,121 เตียง แบ่งเป็น เตียงสำหรับผู้ป่วยสีเขียว 2,216 เตียง เตียงสำหรับผู้ป่วยสีเหลือง 783 เตียง และเตียงสำหรับผู้ป่วยสีแดง 122 เตียง

ในที่ประชุมมอบหมายสำนักงานเขต จัดหาพื้นที่ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อให้ครบทั้ง 6 กลุ่มโซน เพื่อนำผู้ป่วยตกค้างมายังศูนย์ฯ เพื่อคัดกรองอาการและดูแลเบื้องต้น ลดปัญหาการติดเชื้อของคนในครอบครัว โดยให้สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของศูนย์ฯ ทั้งด้านองค์ประกอบ สถานที่ บุคลากร และการเตรียมพร้อมอุปกรณ์

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 20,000 ขวด จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยในวันที่ 5 ก.ค. นี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร 10,000 ขวด และจะส่งมอบอีก 10,000 ขวด ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,