กทม. พร้อมรับสถานการณ์น้ำเหนือและฝนตกหนัก จากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงนี้ในพื้นที่ กทม. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้ระดับน้ำภายในคลองหลายแห่งมีระดับสูง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ติดตามสภาพอากาศ ตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์และลดระดับน้ำคูคลอง เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้น ปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จะไหลผ่าน กทม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยไม่มีน้ำล้นตลิ่ง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระดับน้ำยังไม่วิกฤต กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตามแนวฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 7 จนถึงบางนา โดยควบคุมการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 97 สถานี และได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง เรือผลักดันน้ำ และจัดเรียงกระสอบทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันถาวร และบริเวณที่แนวป้องกันมีระดับต่ำความยาว 2,918 เมตร ตรวจสอบความแข็งแรงและจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ ความยาวประมาณ 78.93 กิโลเมตร

ทั้งนี้ บริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมต่าง ๆ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมโดยการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ ตลอดการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมปฏิบัติการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ประสานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา สถานการณ์น้ำตามคูคลองต่าง ๆ ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ติดตามสภาพอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำ และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล หรือแผนเผชิญเหตุ CPX ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน และกองทัพภาคที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือด้านการใช้เส้นทางสัญจร การดำเนินชีวิตประจำวันที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม เพื่อให้มีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด โดยได้อัปเดตสถานการณ์น้ำในแม่น้ำ ปริมาณฝน ผ่านศูนย์ควบคุมระบบป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ติดตามและรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแนวแม่น้ำเจ้าพระยาทุก 1 ชั่วโมง พร้อมรับเรื่องและประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , ,