กทม. พร้อมเปิด Bangkok Sandbox คาดผู้รับวัคซีน 2 เข็ม ครบ 80% สิ้นต.ค.

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ว่า ขณะนี้ กทม.เตรียมพร้อมรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล รวมทั้งเตรียมพร้อมการเปิดกรุงเทพฯ ตามแนวทาง Bangkok Sandbox ซึ่งจะได้รายงานผลให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ (20 ต.ค.) และหากได้รับการเห็นชอบจะถือเป็นแนวทางปฏิบัติของ กทม.ต่อไป

ทั้งนี้ คณะทำงานด้านต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะทำงานด้านการควบคุมการแพร่ระบาด โดยสำนักอนามัย รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 1,037 คน โดยเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ จำนวน 812 คน และผู้ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและเข้ามารักษาที่กรุงเทพฯ จำนวน 225 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 10 คน

สำหรับภาพรวมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 วันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 22.00 น. มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 8,132,826 คน คิดเป็น 105.63% วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 5,437,553 คน คิดเป็น 70.63% และคาดว่าจะให้บริการเข็ม 2 ครบ 80% ในวันที่ 30 ต.ค. 64

ในส่วนของผลการติดตามห้างสรรสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และข้อสั่งการของนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย และสำนักงานเขตพื้นที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานประกอบการตั้งแต่วันที่ 14-15 ต.ค. 64 จากจำนวนสถานประกอบการ 247 แห่ง พบว่า มีการปฏิบัติถูกต้องตามแนวทาง Covid free setting จำนวน 244 แห่ง ปฏิบัติไม่ครบถ้วน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ปล่อยปละละเลยให้มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และแออัด

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนด้วยวาจา และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ และจะตรวจติดตามซ้ำ หากพบว่ายังมีการฝ่าฝืน จะดำเนินการตามปิดสถานประกอบการนั้นๆ ตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งจากนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามในสถานประกอบประเภทอื่นๆ ที่ได้มีประกาศผ่อนปรนให้เปิดบริการเพิ่มเติมต่อไป

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจจำนวนผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อขอจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ประกอบด้วย สำนักการจราจรและขนส่ง สำรวจกลุ่มรถแท็กซี่และรถสามล้อ และสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต สำรวจกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการและกลุ่มนักท่องเที่ยว และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเปิดประเทศในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ต.ค. 64)

Tags: , , , , ,