กทม. เร่งขอรับจัดสรรวัคซีนให้บุคลากรด้านการศึกษา เตรียมรับเปิดภาคเรียน

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 ว่า ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักอนามัย ประสานขอรับวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อเร่งฉีดให้แก่ครู บุคลากรด้านการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในส่วนครู บุคลากรด้านการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ให้หน่วยงานต้นสังกัดประสานขอรับวัคซีนโดยตรงจากกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งประสานสถานพยาบาลเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนด้วย

ทั้งนี้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Online (Teleconference) โดยจะเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้บริหารเขต ร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 64 เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,