กทม. เร่งฉีดวัคซีนครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว) ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้าราชการ และบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษา

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษา ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กว่า 8,000 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

สำหรับในระยะนี้ จะเป็นการฉีดวัคซีนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 3,842 คน ซึ่งกำหนดนัดหมายฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 26 – 27 มิ.ย. 64 จำนวน 1,696 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 28 – 29 มิ.ย. 64 จำนวน 1,351 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 64 จำนวน 795 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และในระยะต่อไป จะทยอยฉีดวัคซีนเพิ่มเติมแก่ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ พี่เลี้ยง แม่ครัว รปภ. นักการ ครูสอนภาษาต่างประเทศ พระสงฆ์ นักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,