กทม. เร่งฉีดวัคซีนโควิดในผู้สูงอายุ-7 กลุ่มโรคประจำตัวให้ครบในก.ค.

คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ได้ประชุมพิจารณาความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เป็นการเร่งด่วนก่อนหากกทม.ได้รับวัคซีนจัดสรรเพิ่มเติม เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ถือเป็นกลุ่มเปราะบาง หากมีการติดเชื้ออาจมีอาการของโรคที่รุนแรงกว่ากลุ่มอื่น จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้ให้ครบทั้งหมดโดยเร็ว

โดยปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน 7,699,174 คน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 3,357,841 คน คิดเป็น 43.61% และมีประชาชนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 917,624 คน คิดเป็น 11.92%

ขณะที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมดมีจำนวน 1,699,072 คน ขณะนี้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 518,259 คน คิดเป็น 30.5% และมีผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้ว 33,104 คน คิดเป็น 1.95%

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนวทางการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ให้ประชาชนได้เข้าใจ และใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลตนเองและครอบครัว โดยผู้ป่วยที่ประสงค์จะทำการแยกกักตัวที่บ้าน นอกจากผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นเคสสีเขียว จะสามารถแยกกักตัวแบบ Home Isolation ได้แล้ว ผู้ป่วยที่เข้าพัก ณ โรงพยาบาลสนาม Hospitel และโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษามาแล้ว 7-10 วัน สามารถกลับบ้านแล้วแยกกักตัวตามแนวทางของ Home Isolation ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งกทม. โดยสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขตพื้นที่ จะได้ร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อให้การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,