กทม.เร่งฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง อย่างต่อเนื่อง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรุงเทพมหานครได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จากข้อมูลการให้บริการวัคซีนกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. – 5 ต.ค. 64 ปรากฏว่า มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงลงทะเบียนขอรับวัคซีน จำนวน 8,762 ราย เจ้าหน้าที่ได้ประสานยืนยันการรับวัคซีนครบทุกรายแล้ว แต่พบว่ามีผู้เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีน จำนวน 4,796 ราย และเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว 3,918 ราย ที่เหลืออยู่ระหว่างรอเข้ารับวัคซีน

ทั้งนี้ ผู้ที่ประเมินแล้วแต่ไม่เข้าเกณฑ์การรับวัคซีน ได้แก่ ผู้เคยได้รับวัคซีนจากหน่วยงานอื่นแล้ว ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 3 เดือน อยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ในเขตรับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุขอื่น ติดต่อไม่ได้ ปฏิเสธการรับวัคซีน ลงทะเบียนช้า และอื่นๆ เช่น อายุต่ำกว่าเกณฑ์ และไม่มีภาวะติดบ้านติดเตียงหรือพิการ เป็นต้น

ที่ผ่านมา กทม. ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ จากหน่วยฉีดทุกสังกัด ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 7 ต.ค. 64 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป (ข้อมูล สปสช.) จำนวน 1,532,226 คน ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 1,131,207 คน คิดเป็น 73.82%

“กทม. ขอให้บ้านที่มีผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ประสานขอรับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือประสานผ่านสำนักงานเขตพื้นที่ได้อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อนัดหมายรับวัคซีนต่อไป”

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,