กนอ.สั่ง “มาบตาพุดแทงค์” ปิดบางส่วนหาสาเหตุการปะทุ-เปลวไฟหลังตาย 3 เจ็บ 2

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ออกคำสั่งให้บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยถังเก็บแนฟทา เป็นเวลา 30 วัน และเร่งหาสาเหตุพร้อมประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย และเสียชีวิต 3 ราย พร้อมกำชับทุกนิคมฯเพิ่มความเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ ตามมาตรฐาน”การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต”(Process Safety Management : PSM) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน

อนึ่ง บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด อยู่ในกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ เครือ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 15.09 น. ของวันที่ 26 ต.ค.โดยมีการปะทุและมีเปลวไฟภายในถังเก็บสารแนฟทา (ถังเปล่าภายในถังไม่มีสารแนฟทา) ของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) จ.ระยอง โดยมีผู้รับเหมา 6 คนเข้าไปทำความสะอาดภายในถัง (Tank Cleaning) และเกิดการปะทุและมีเปลวไฟขึ้นประมาณ 1 นาที เบื้องต้นมีผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต 3 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ได้รีบนำส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ มาบตาพุด

ล่าสุด กนอ. ได้มีคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้บริษัท มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินอล จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยถังเก็บสารแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C เป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น

โดยให้บริษัทฯ ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างถังเก็บสารแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C พร้อมมีหนังสือรับรองการตรวจสอบจากวิศวกร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเสนอ กนอ. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา รวมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน และจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองด้านความปลอดภัย (Third Party) พร้อมชี้แจงแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

“กนอ. ได้สั่งการให้บริษัท มาบตาพุดแทงค์ ฯ หยุดประกอบกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถควบคุมเปลวไฟได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดผลกระทบกับโรงงานใกล้เคียง รวมทั้งชุมชนโดยรอบ โดยเบื้องต้นทางศูนย์เฝ้าระวังและและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณหน้าบริษัทฯ พบว่า คุณภาพในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ได้สั่งกำชับทุกนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มความเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ ตามมาตรฐาน”การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต”(Process Safety Management : PSM) หลังเกิดเหตุการณ์นี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน และทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน”

นายวีริศ กล่าว

ส่วนกรณีเกิดเหตุเพลงไหม้โรงงานโฟมบรรจุสินค้า-ผลิตและจำหน่าย ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี ขอชี้แจงว่า เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) ไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กนอ.แต่อย่างใด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,