กรมท่าอากาศยาน คาดเปิดใช้เทอร์มินัลใหม่สนามบินขอนแก่นต้นปี 65

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เผยถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ในด้านการก่อสร้างมีความคืบหน้าของโครงการอยู่ที่ 81.28% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.4) โดยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่เพิ่มอีก 1 หลัง จากเดิม 5 ชั้น รองรับการจอดรถยนต์ได้ 450 คัน เป็นอาคาร 7 ชั้น จอดรถยนต์ได้ 552 คัน รวมเป็น 1,002 คัน ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในต้นปี 65

ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่อาคารหลังใหม่นั้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเปิดประมูลพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์อาคารใหม่ เพื่อหาผู้ประกอบการต่าง ๆ ดังนี้ ผู้ประกอบการสายการบินที่ประกอบธุรกิจห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ผู้ประกอบการธุรกิจการธนาคาร (ตู้ ATM) ผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภทรายย่อย และประเภททั่วไป ผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทรายย่อย และประเภททั่วไป และผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ประเภททั่วไป

โดยกรมท่าอากาศยาน ใช้แนวทางการจัดพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป 70% และผู้ประกอบการรายย่อย (SME) รัฐวิสาหกิจชุมชน 30% โดยมีราคาขายสินค้าไม่แตกต่างจากราคาในท้องตลาด สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการเปิดให้ใช้บริการอาคารที่พักท่าอากาศยานขอนแก่นหลังใหม่ในต้นปี 65 นี้

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้มีการติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ และเตรียมแผนในการเปิดใช้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ย. 64)

Tags: , , ,