กรมป้องกันฯ สรุปสถิติสาธารณภัยในช่วงครึ่งปีแรก เตรียมวางแนวทางลดผลกระทบ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรก (1 ม.ค.- 30 มิ.ย.64) เกิดสาธารณภัยในประเทศรวม 6 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย, วาตภัย, ภัยแล้ง, ดินโคลนถล่ม, อัคคีภัย และโรคระบาดสัตว์ ดังนี้

  • อุทกภัย 1,028 หมู่บ้าน ใน 27 จังหวัด 101 อำเภอ 271 ตำบล มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 2,857 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 21,711 ไร่
  • วาตภัย 13,758 หมู่บ้าน ใน 75 จังหวัด 707 อำเภอ 3,522 ตำบล และกรุงเทพฯ 5 เขต 6 แขวง ผู้เสียชีวิต 26 ราย ผู้สูญหาย 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 48 ราย บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 81,702 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 46,041 ไร่
  • ภัยแล้ง 9 หมู่บ้าน ใน 2 จังหวัด 2 อำเภอ 2 ตำบล โดยประกาศยุติสถานการณ์ภัยเมื่อวันที่ 1 ก.ค.64
  • ดินโคลนถล่ม 12 หมู่บ้าน ใน 9 จังหวัด 9 อำเภอ 9 ตำบล ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 7 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 90 ไร่
  • อัคคีภัย 1,043 ครั้ง ใน 68 จังหวัด 393 อำเภอ 779 ตำบล 945 หมู่บ้าน และกรุงเทพฯ 25 เขต 28 แขวง ผู้เสียชีวิต 17 ราย ผู้บาดเจ็บ 71 ราย อาคาร/บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1,003 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 718 ไร่
  • โรคระบาดสัตว์ (โรคลิมปีสกิน) 21,332 หมู่บ้าน ใน 31 จังหวัด 268 อำเภอ 2,079 ตำบล

โดยในรอบครึ่งปีแรกเป็นช่วงปลายฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อนจึงมีสถิติการเกิดอัคคีภัยสูงในทั่วทุกภาค ขณะที่วาตภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงสุด ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้งขึ้น ประกอบกับในช่วงฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนที่มีการปรับเปลี่ยนทิศทางลม ส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรง ส่วนอุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงเช่นกัน เนื่องจากเดือน ม.ค.64 ยังอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนของภาคใต้ ส่วนเดือน พ.ค.-มิ.ย.64 เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือ

สำหรับโรคระบาดในสัตว์ที่มีสถิติการระบาดค่อนข้างสูง เนื่องจากเกิดโรคลิมปีสกินในกลุ่มโคและกระบือที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระจายไปยังพื้นที่ภาคเหนือ

ทั้งนี้ ปภ.จะได้นำข้อมูลสถิติสาธารณภัยดังกล่าวไปวางแนวทางลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในปัจจุบัน รวมถึงสร้างการรับรู้ข้อมูลความเสี่ยงภัยและวิธีปฏิบัติอย่างปลอดภัยแก่ประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่ออย่างต่อเนื่อง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ย. 64)

Tags: , , , , ,