กลุ่ม CPF โชว์ความสำเร็จขายหุ้นกู้ Online 100% วงเงินกว่า 1.5 หมื่นลบ.

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) บริษัทย่อยของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3 รุ่น มูลค่า 1.5 หมื่นล้าน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

กลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ CPFTH เมื่อวันที่ 20-22 ก.ย.64 ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ทำให้ CPFTH สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะการเสนอขายให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นการจองซื้อผ่านระบบ Online และโทรศัพท์บันทึกเสียง ซึ่งมีขนาดธุรกรรมใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ CPFTH สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในศักยภาพการเติบโตและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ CPFTH ซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ CPFTH โดยทริสเรทติ้งที่ระดับ “A+” นั้นสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมรอบด้านและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ รวม 3 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.50 % ต่อปี จำนวน 4,470 ล้านบาท อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.18 % ต่อปี จำนวน 6,010 ล้านบาท และอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70 % ต่อปี จำนวน 4,520 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,