คมนาคม สั่งพัฒนาพื้นที่ริมถนน-ทางรถไฟ-ท่าเรือเป็นแลนด์มาร์คใหม่รับท่องเที่ยว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทุกรุปแบบเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2557 และได้ทยอยเปิดให้บริการแล้วนั้น ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้มีทัศนียภาพร่วมรื่น สวยงามและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้อีกทางหนึ่ง

โดยตนได้นำนโยบายแปรไปสู่การปฎิบัติภายใต้แนวคิด “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” โดยสั่งการในสังกัดกระทรวง รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรมเจ้าท่า (จท.) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ 2 ฝั่งถนน เขตทางรถไฟ และท่าเรือให้มีความสวยงาม และมีความปลอดภัยในการสัญจร โดยมีโครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 793 โครงการ งบประมาณ รวม 1,517 ล้านบาท

ประกอบด้วย กรมทางหลวง เป็นการส่งเสริมทัศนียภาพทางถนนเพื่อเพิ่มความสวยงาม ร่มรื่นสองฝั่งทางหลวง ด้วยพันธ์ไม้ประจำถิ่น สร้างเอกลักษณ์เส้นทางและแลนมาร์คใหม่ ในการเดินทางและการท่องเที่ยว จำนวน 767 โครงการ โดย แบ่งเป็นการดำเนินการ ระยะที่ 1 ใช้งบประมาณซ่อมบำรุงปกติ ปี 2565 จำนวน 137 โครงการ งบประมาณ 279 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ประกอบด้วย แผนงานปรับภูมิทัศน์ริมสองข้างทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ใหม่ จำนวน 20 สายทาง งบประมาณ 39.99 ล้านบาท , แผนงาน 1 จังหวัด 1 ถนนสวยงามจำนวน 77 สายทาง งบประมาณ 198.90 ล้านบาท ,แผนงานเพิ่มศักยภาพจุดบริการประชาชน จำนวน 4 จุด งบประมาณ 40 ล้านบาท

ระยะที่ 2 ใช้งบประมาณปี 2566 จำนวน 630 โครงการ งบประมาณ 500 ล้านบาท เริ่มดำเนินการเดือน ต.ต.2565 ประกอบด้วยแผนงานเพิ่มศักยภาพจุดพักรถบรรทุกเพื่อการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ จำนวน 40 จุด , แผนงานปรับปรุงหมวดทางหลวงทั่วประเทศให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่อเป็นจุดบริการและแวะพักของประชาชน จำนวน 584 แห่ง, แผนงานปรับภูมิทัศน์ทางหลวงเพื่อสร้างเป็นแลนด์มาร์คเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จำนวน 4 แห่ง และแผนงานยกระดับพื้นที่บริเวณสี่แยกเพื่อเป็นจุดพักสายตาที่สวยงาม มีความโดดเด่น จำนวน 2 จุด

กรมทางหลวงชนบทมี 2 โครงการ เป็นการส่งเสริมทัศนียภาพเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับพื้นที่และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณเพิ่มติม ได้แก่ โครงการจัดกิจกรรมสีสันแห่งประเทศไทย ณ สะพานภูมิพล และโครงการประดับไฟสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

รฟท.มีจำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 15 ล้านบาท เป็นการพัฒนาปรับภูมิทัศน์สองข้างทางรถไฟเพื่อให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ดำเนินงานระยะที่ 1 ช่วงเดือนพ.ย.2564-เม.ย. 2565

ประกอบด้วย การพัฒนาภูมิทัศน์สองข้างทางรถไฟเส้นทางท่องเที่ยว 7 เส้นทาง งบประมาณ 7 ล้านบาท และพัฒนาแนวเส้นทางสำคัญ จำนวน 2 โครงการงบประมาณ 8 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน เช่น แนวเส้นทางรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และ บางซื่อ-ตลิ่งชัน

กรมเจ้าท่า มีโครงการส่งเสริมทัศนียภาพท่าเรือให้มีความสะดวก มีภูมิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 723 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ได้แก่ การยกระดับท่าเรือในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 157 ล้านบาท ,โครงการพัฒนาท่าเรือข้ามฟาก ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 566 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,