ครม.รับทราบการเคหะฯ ลดค่าเช่า 30-50% ช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมาตรการปรับลดค่าเช่าในโครงการของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ให้กับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-31 ธ.ค.64 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เช่าเหมา) และกลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เดิม) ได้กำหนดมาตรการลดค่าเช่า โดยค่าเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดินที่มีราคาค่าเช่าตั้งแต่ 999 บาทขึ้นไป ให้ปรับลดเป็นราคา 999 บาท ส่วนราคาค่าเช่าที่ต่ำกว่า 999 บาท ให้ปรับลดราคา 50% ของราคาค่าเช่าเดิม
  • กลุ่มเช่าจัดประโยชน์ในโครงการของ กคช. กำหนดมาตรการปรับลดค่าเช่าเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค.-30 ก.ย.64 โดยปรับลดค่าเช่าตามสัดส่วนของผลกระทบที่ได้รับในอัตรา 30% และ 50% เช่น แผงร้านค้ารายย่อย ปรับลดค่าเช่า 50% เป็นเวลา 2 เดือน, ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาด ปรับลดค่าเช่า 30% เป็นเวลา 2 เดือน, กลุ่มสัญญาผู้ประกอบการรายใหญ่ (พลาซ่า) ปรับลดค่าเช่า 30% และกำหนดให้พลาซ่าปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อย 30% เป็นเวลา 2 เดือนเช่นกัน

สำปรับประโยชน์ที่จะได้รับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน 42,666 ครัวเรือน ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 127,998 คน ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนจำนวน 139 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 64)

Tags: , , , , ,