ครม.เห็นชอบปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กรณีฉุกเฉิน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 6) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ฯ ฉบับดังกล่าวได้เพิ่มรายการและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในบัญชีแนบท้ายหลายรายการ เช่น เพิ่มรายการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการว่าด้วยวิธี Pooled Saliva, ค่าห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Pooled swab, ค่าห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี antibody, ค่าบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิต, ค่าบริการตรวจเยี่ยมของแพทย์ทางออนไลน์ เป็นต้น โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติอนุมัติเป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,