ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาฯ สนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งภายในเมืองที่ยั่งยืน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างปฏิญญาเมืองและการขนส่ง : ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน พร้อมอนุมัติให้ รมว.คมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ในที่ประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยเมืองและการขนส่ง : ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมทางไกลในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ ตามที่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมแจ้งเชิญเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สำหรับร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการให้ประเทศสมาชิกได้แสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งภายในเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง รวมถึงการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องยนต์ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากการจราจรภายในเมือง การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อลดต้นทุนการเดินทางและปัญหาการจราจรหนาแน่น การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองที่รองรับยานพาหนะที่มีขนาดเบาและการขนส่งที่ไร้เครื่องยนต์

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาระบบขนส่งแบบดิจิทัลและสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนการมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการขนส่งภายในเมืองที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือสภาวะวิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,