ครม. แก้กฎกระทรวงจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2 563 เพื่อกำหนดประเภทของพัสดุกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ พัสดุการเรียนการสอน พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร และประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

โดยกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการดังต่อไปนี้ สามารถทำด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีการคัดเลือกก็ได้

1.จัดจ้างผลิตชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิตหรือที่จัดทำขึ้นจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างถูกต้อง (หมวดพัสดุวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ)

2.จัดจ้างผลิตอากาศยาน อากาศยานไร้คนขับ ดาวเทียม และอุปกรณ์ รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับยานอวกาศหรือยาวอวกาศ ตลอดจนระบบบริหารคลังพัสดุ ระบบคลังอาวุธ และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (หมวดพัสดุการเรียนการสอน)

3.จัดจ้างงานจ้างบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้งานบริการเกี่ยวกับไฟฟ้ามีลักษณะเหมือนกับการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หมวดพัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ)

4.จัดจ้างอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (หมวดพัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร)

5.กำหนดให้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนประเภทที่ปรึกษาที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ส.ค. 64)

Tags: , ,