ครม.แต่งตั้งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ-ผอ.สำนักงบประมาณคนใหม่

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติและเห็นชอบแต่งตั้ง นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงบประมาณ เสนอแต่งตั้งนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร รองผู้อำนวยการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ส.ค. 64)

Tags: , , , ,