ครม.ไฟเขียวกรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจปี 65 ทั้ง 44 แห่ง วงเงิน 1.48 ล้านลบ.

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ภายใต้สังกัด 15 กระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงินดำเนินการ (วงเงินสำหรับให้รัฐวิสาหกิจใช้เป็นกรอบลงนามในสัญญาเพื่อลงทุน) จำนวน 1.48 ล้านล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน (วงเงินที่มีการเบิกจ่ายจริงเพื่อใช้ดำเนินการตามสัญญา) จำนวน 3.07 แสนล้านบาท ตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยได้มีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความจำเป็น และความพร้อมในการลงทุน

ทั้งนี้ เมื่อรวมการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประเภทบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทในเครือ จำนวน 5 แห่ง รวมรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 49 แห่งแล้ว ทำให้ในภาพรวมจะมีการลงทุนตามภารกิจปกติ และโครงการต่อเนื่องในปี 2565 มีวงเงินดำเนินการจำนวน 1.51 ล้านล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุนจำนวน 4.68 แสนล้านบาท

“เงินลงทุนของรัฐวิสากิจทั้ง 44 แห่งนี้ จะทำให้ GDP ประเทศไทยขยายตัวได้ 0.17 % และหากรวมกับรัฐวิสาหกิจอีก 5 แห่งที่เป็นบริษัทมหาชน จะทำให้ GDP ขยายตัวรวม 0.31% ช่วยให้เกิดการจ้างงานในระบบกว่า 1.63 แสนคน และนำเงินส่งรายได้ให้แก่รัฐ 1.24 แสนล้านบาท”

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 64)

Tags: , , ,