คลังเสนอครม.ปรับอัตราภาษีบุหรี่ใหม่-เคาะเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระการพิจารณาข้อเสนอจาก

– กระทรวงการคลัง เสนอเรื่องการทบทวนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้ใช้อัตราภาษีใหม่ได้ทันวันที่ 1 ต.ค.นี้ ซึ่งส่งผลให้ราคาบุหรี่ในท้องตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น และเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 65

รวมถึงเสนอวาระเพื่อทราบ เรื่องการขยายกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 60% เป็นไม่เกิน 70% ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังไปแล้ว

– ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เสนอขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ออกไปอีก 2 เดือน

– กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. และขอยกเลิกพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ในภาคใต้

– กระทรวงคมนาคม รายงานผลการพิจารณาการบินระหว่างไทย – คาซัคสถาน และเสนอขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน (เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) วงเงิน 13,500 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้น 800 ล้านบาท (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี)

– กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะหารือถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งหลายจังหวัดอยู่ในขั้นวิกฤต พร้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,