คลัง ปัดชี้แจงกระแสข่าวผุดแนวคิดเก็บภาษีซื้อขายหุ้นรายย่อย

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกระแสข่าวว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีซื้อขายหุ้นกับนักลงทุนรายย่อยเพื่อเป็นช่องทางหารายได้เพิ่มเติมว่า คงไม่สามารถพูดอะไรได้ และไม่สามารถบอกได้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภาษีใดบ้าง แต่การปรับปรุงโครงสร้างภาษีส่วนใดจะต้องส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และทั่วถึง โดยรวมทั้งต้องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนั้น

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า แนวทางการปฏิรูปภาษีของกระทรวงการคลังจะอยู่ภายใต้ 4 เป้าหมายหลัก คือ 1.ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2.รองรับกับเศรษฐกิจดิจิทัล 3.ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และ 4.ต้องเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และสนับสนุนโครงข่ายรองรับทางสังคม และสุขภาพ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ค. 64)

Tags: , ,