จุรินทร์ ถก คกก.สอบปมถุงมือยางใช้แล้วไปสหรัฐนัดแรก กำชับ สตช.ดำเนินคดีถึงที่สุด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบถุงมือยางไปนอกราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ที่ประชุมฯ มีข้อสรุปใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

ประเด็นที่แรก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับถุงมือยางทางการแพทย์ ขณะนี้เป็นคดีสำคัญ ซึ่งได้ดำเนินคดีทั้งหมด 15 คดี ในจำนวนนั้นรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Paddy the Room ด้วย ขณะนี้อัยการได้สั่งฟ้องแล้ว ส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับถุงมือยางทางการแพทย์ ยี่ห้อ SKYMED ที่ปรากฏบนข่าวของสำนักข่าว CNN นั้น ที่ประชุมมอบให้ สตช. รับไปดำเนินการสืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีต่อไป หากพบการกระทำความผิด สตช. แจ้งว่าจะเร่งรัดดำเนินการสืบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน

ประเด็นที่สอง ที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือหรือบังคับใช้กฎหมายสำหรับสองกรณีที่ปรากฏในข่าว CNN โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

ประเด็นที่สาม ได้สอบถามกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ต่อกรณีที่เป็นข่าวใน CNN ว่าจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างไทย-สหรัฐฯ หรือไม่ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ เกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เพราะที่ผ่านมาไทยและสหรัฐฯ ร่วมมือกันดำเนินการในกรณีพบสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มียกเว้น ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าการค้าและการส่งออก ไม่น่าจะมีผลกระทบ โดยพิจารณาจากตัวเลขการส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย. 64 พบว่าการส่งออกของไทยไปตลาดสหรัฐฯ ยังขยายตัวอย่างดี ถึง 111.3% คิดเป็นมูลค่า 36,457 ล้านบาท

ประเด็นที่สี่ ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาในการส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ไปยังสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศอื่นๆ เพื่อที่ไทยจะทำตลาดการส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ และนำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ต.ค. 64)

Tags: , , , , ,