จุรินทร์ เตรียมเสนอ 17 โครงการ 6 จังหวัด งบฯ 2,128 ลบ. ในครม.สัญจร 16 พ.ย.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางกันตวรรณ ตันเถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา ประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดำมัน) เพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา

โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้มาร่วมประชุมในฐานะประธานเขตตรวจราชการ 6 จังหวัดอันดามัน และได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ติดตามกลั่นกรองวาระที่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดกระบี่ วันที่ 16 พ.ย.นี้ โดยก่อนหน้านี้ตนได้ประชุมร่วมกับจังหวัดสตูลตรังและภาคเอกชนทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแล้ว และวันนี้เชิญประชุม 4 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ ระนองและพังงา เพื่อให้ได้โครงการที่แต่ละจังหวัดนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่กระบี่ให้พิจารณา โดยให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จำเป็นจังหวัดละ 2-4 โครงการตามความเหมาะสม และได้ข้อสรุปทั้งหมด 17 โครงการ

1.จังหวัดภูเก็ต 2 โครงการ ประกอบด้วย

 • โครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์ เป็นโครงการบริหารจัดการสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตทั้งระบบ งบประมาณ 280 ล้านบาท
 • โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินที่เทศบาลเมือง ช่วงตลาดเก่าของจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 50 ล้านบาท ระยะทาง 970 เมตร รวมงบประมาณทั้งสิ้นของจังหวัดภูเก็ต 330 ล้านบาท

2.จังหวัดกระบี่ 4 โครงการ ประกอบด้วย

 • โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าเลน งบประมาณ 84 ล้านบาท
 • โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารเรือท่องเที่ยวป่าคลองจิหลาด งบ 35 ล้านบาท
 • โครงการกิจกรรมเทศกาลการท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ 31 ล้านบาท
 • โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัด น้ำพุร้อน 165 ล้านบาท รวม 315 ล้านบาท

3.จังหวัดระนอง 2 โครงการ ประกอบด้วย

 • โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน จังหวัดระนอง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4 จุด งบประมาณ 204 ล้านบาท
 • โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 100 ล้านบาท รวม 304 ล้านบาท

4.จังหวัดพังงา 3 โครงการ ประกอบด้วย

 • เร่งรัดการก่อสร้างสนามบินนานาชาติพังงา (ไม่ใช้งบประมาณ) เพราะตั้งงบประมาณศึกษาความเป็นไปได้แล้ว ที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
 • โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดพังงา เพื่อก่อสร้างอาคารฉุกเฉิน 6 ชั้น 2 หลัง ที่โรงพยาบาลอำเภอเมือง และโรงพยาบาลทั่วไปตะกั่วป่า รวมหลังละ 247 ล้านบาท รวม 495 ล้านบาท
 • โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการเขาหลัก 164 ล้านบาท รวม 695 ล้านบาท

5.จังหวัดตรัง 3 โครงการ ประกอบด้วย

 • โครงการพัฒนาเรียนรู้และอนุรักษ์ฟื้นฟูพยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายาก 247 ล้านบาท
 • โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล 43 ล้านบาท
 • โครงการปรับปรุงสนามกีฬาทุ่งแจ้ง 25 ล้านบาท รวม 316 ล้านบาท

6.จังหวัดสตูล 3 โครงการ ประกอบด้วย

 • ศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างสะพานอันดามัน-เปอร์ลิส ของมาเลเซีย งบประมาณ 60 ล้านบาท
 • โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเกาะหลีเป๊ะ 63 ล้านบาท เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ
 • โครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล 80 ล้านบาท รวม 203 ล้านบาท

ทั้งหมด 6 จังหวัด 17 โครงการที่คัดแล้วว่ามีความสำคัญสูงสุดที่แต่ละจังหวัดคัดเลือกมารวม งบประมาณ 2,128 ล้านบาท ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน จะได้นำทั้งหมดนี้เสนอต่อที่ประชุมที่รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานเพื่อกลั่นกรองโครงการต่อไป และจะนำโครงการทั้ง 17 โครงการนี้กราบเรียนท่านนายกฯ และแจ้งให้สภาพัฒน์ทราบ เพื่อรับไปดำเนินการต่อไปในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 พ.ย. 64)

Tags: ,