ญี่ปุ่นให้สัตยาบันความตกลง RCEP เป็นประเทศที่สาม

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยในวันนี้ว่า ญี่ปุ่นได้ให้สัตยาบันต่อความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ญี่ปุ่นได้มอบสัตยาบันสารแก่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนแล้ว ส่งผลให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศสมาชิกรายที่ 3 ในการบังคับใช้ข้อตกลง RCEP 15 ประเทศ

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนในนามของสนธิสัญญาดังกล่าว โดยข้อตกลง RCEP ประกอบด้วย 10 ชาติสมาชิกอาเซียนซึ่งได้แก่ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา สิงคโปร์ และเวียดนาม รวมทั้งญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ข้อตกลง RCEP จะช่วยสร้างเขตการค้าเสรีที่มีสัดส่วนสูงถึงราว 30% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP), การค้าและประชากรของโลก โดยนับเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นจะมีส่วนร่วมในข้อตกลงการค้าที่เกี่ยวข้องกับจีนและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 1 และอันดับ 3 ของญี่ปุ่น

ข้อตกลง RCEP ซึ่ง 15 ประเทศได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว จะมีผลบังคับใช้หลังการให้สัตยาบันของ 6 ชาติสมาชิกอาเซียน และอีก 3 ประเทศ โดยก่อนหน้านี้สิงคโปร์และจีนได้เสร็จสิ้นกระบวนการรับรองข้อตกลงดังกล่าวแล้ว

ข้อตกลง RCEP จะช่วยให้ประเทศที่ลงนามไม่ต้องเสียภาษีสำหรับรายการสินค้า 91% จากทั้งหมด และยังออกกฎระเบียบที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการลงทุนและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการค้าเสรี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,