ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 842 ล้านหุ้น-เข้า SET ลงทุนรง.-คืนหนี้

บมจ.ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 842 ล้านหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) หมวดธุรกิจยานยนต์ โดย บล.กสิกรไทย และบล.เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้แบ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 301 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 10.02% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และเป็นการเสนอขายหุ้นโดย Fitzroy Capital Group Limited และ Stanhurst Power Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 270.50 ล้านหุ้น และไม่เกิน 270.50 ล้านหุ้น ตามลำดับ (เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 541,000,000 หุ้น)

วัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และลงทุนในโรงงานใหม่ของบริษัทฯเพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,