ตลท.ปลด SP หุ้น STAR 23 ก.ย.- 25 ต.ค.64 เปิดโอกาสให้นักลงทุนเทรดชั่วคราว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)แจ้งปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค (STAR) ในวันที่ 23 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 25 ต.ค. 2564 และจะขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 26 ต.ค. 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว และขึ้นเครื่องหมาย NC ในวันที่ 23 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 25 ต.ค. 2564 และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ STAR มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 23 กันยายน 2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STARแล้วในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ STAR จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ย. 64)

Tags: , , ,