ตลท.สั่ง PACE ปรับปรุงฐานะการเงิน-การดำเนินงานระยะ 2 มีผลวันนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยให้ระยะเวลาฟื้นฟูกิจการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1.ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี โดยจะประกาศรายชื่อทุก 1 ปี และ 2.ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย มีระยะเวลา 2 ปี หากบริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปแล้ว

ทั้งนี้หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป

ปัจจุบัน บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) ยังไม่สามารถแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนได้ จึงเข้าข่ายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศชื่อ PACE เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ PACE ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ก.ย. 64)

Tags: , , ,