ตลท.แขวน SP หุ้น PE บ่ายวันนี้หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หลักทรัพย์ บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ (PE) โดยขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 5 ส.ค.64 รอบบ่าย และขึ้นเครื่องหมาย NP ในวันที่ 6 ส.ค. 2564 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.64 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ส.ค. 64)

Tags: , , , ,