ทย.เข้มงวดมาตรการสาธารณสุขป้องกันการระบาดโควิดภายในสนามบินช่วงปีใหม่

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กำชับให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานทั้ง 3 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของท่าอากาศยานในสังกัดที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งทุกท่าอากาศยานในสังกัดต้องปฏิบัติตามมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารทั้ง 3 มาตรการ ได้แก่

1. มาตรการดูแลและอำนวยความสะดวก สั่งการให้เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานทุกแห่งอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้โดยสาร ทั้งในเรื่องของเที่ยวบินที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบ เรื่องของรถสาธารณะรับส่งผู้โดยสาร โดยจะต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยาน

2. มาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ให้ท่าอากาศยานดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานทุกเที่ยวบิน พร้อมดูแลอุปกรณ์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงให้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและซักซ้อมอยู่เสมอ และเพิ่มการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งในอาคารและพื้นที่รอบอาคารผู้โดยสาร

3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร สายการบิน และรถสาธารณะ สำหรับการดูแลความสะอาดภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร รถเข็น เก้าอี้ ราวบันได รวมถึงอุปกรณ์ปฏิบัติงาน จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร และได้เน้นย้ำพนักงานทำความสะอาดให้เพิ่มรอบการปฏิบัติงานให้มากขึ้นตามจำนวนรอบของเที่ยวบิน เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิทั้งขาเข้า – ขาออก และต้องเช็คอิน/เช็คเอาท์แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

กรมท่าอากาศยานขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยาน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงตรวจเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือผลตรวจโควิด-19 ตามมาตรการของจังหวัดปลายทาง ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiFlightInfo เพื่อเช็คเที่ยวบินได้แบบ Real Time และรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกรมท่าอากาศยาน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ธ.ค. 64)

Tags: , , ,