ทล.คาดเสนอครม.เคาะปรับแบบมอเตอร์เวย์ M6 ใน 17 สัญญาราวมิ.ย.-ก.ค. ก่อนเซ็นสัญญา

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปรับแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์ M6) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา 17 สัญญา ที่ต้องมีการปรับเพิ่มค่าก่อสร้างขึ้นนั้น ขณะนี้ ทล.อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลาง หากกรมบัญชีกลางตอบกลับ จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติได้ คาดว่าหากครม. อนุมัติวงเงินเพิ่ม 17 ตอน ในเดือนมิ.ย.-ก.ค.2564 จากนั้น ทล. จะมีการลงนามสัญญางานระบบบริหารและบำรุงรักษา (O&M) กับกลุ่ม BGSR (บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS),บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF), บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) และ บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) ได้

นอกจากนี้ จะปรับแผนก่อสร้างงานโยธาใหม่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2566 และสามารถเปิดใช้ได้บางส่วนพร้อมการทดสอบระบบ O&M ไปพร้อมๆกันด้วย และจะเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบ ภายในกลางปี 2566

สำหรับ โครงการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์ M6) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา มีระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงินลงทุนโครงการ 84,600 ล้านบาท (ค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท และค่าเวนคืน 6,630 ล้านบาท) แบ่งการก่อสร้างงานโยธาเป็น 40 สัญญา ขณะนี้ภาพรวมงานโยธาคืบหน้า 94% ถือว่าเป็นไปตามแผนงาน โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ 20 สัญญา และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 20 สัญญา

ส่วนโครงการมอเตอร์เวย์ M81 สาย บางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. วงเงินลงทุน 55,927 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้าง 38,475 ล้านบาท และค่าเวนคืน 17,452 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างเป็น 25 สัญญา ขณะนี้ แล้วเสร็จ 4 สัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 21 สัญญา ปัจจุบันงานโยธาภาพรวมคืบหน้า 55.87% เร็วกว่าแผนงาน 6% ซึ่งแผนงานดังกล่าวเป็นแผนงานที่ได้ปรับเร่งรัดจากเดิม หลังจากจ่ายค่าเวนคืนที่ดินเมื่อปลายปี 2562 อยู่แล้ว แต่เมื่อก่อสร้างกลับทำได้เร็วกว่าแผนที่เร่งรัด ถือว่าจากเดิมที่โครงการจะล่าช้าไป 2 ปี กลับสร้างได้เร็วขึ้นกว่าแผน 1 ปี

โดยงานโยธาคาดว่าจะเสร็จ ในเดือนเม.ย. 2566 ซึ่งจะเปิดใช้ได้บางส่วนพร้อมการทดสอบระบบ O&M ไปด้วย และจะเปิดใช้เต็มรูปแบบ ในปลายปี 2566

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,