ธนาคารกลางจีนตอกย้ำสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ออกหนังสือเวียนเรียกร้องให้สถาบันการเงินภาคการธนาคารเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศได้ดียิ่งขึ้น

PBOC ระบุว่า สถาบันการเงินควรเดินหน้าเพิ่มการจัดหาสินเชื่อให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อให้กับแต่ละธุรกิจ และขยายบริการที่ครอบคลุมสำหรับการเข้าถึงการเงิน

ขณะเดียวกัน PBOC เสริมว่า ภาคการธนาคารควรพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เงินทุนและลดต้นทุนทางการเงินโดยรวมสำหรับองค์กรเหล่านั้น

ทั้งนี้ PBOC เน้นย้ำว่า สถาบันการเงินภาคธนาคารทุกแห่งควรยกระดับขีดความสามารถในการกำหนดราคาสินเชื่อ โดยให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายและแม่นยำ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,