ธอส. ให้บริการข้อมูลลูกค้าที่เคยยืนยันตัวตนข้ามธนาคารได้ภายใต้ Sandbox

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมเข้าร่วมทดสอบการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนข้ามธนาคาร ผ่านแพลตฟอร์ม เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี (National Digital ID หรือ NDID) ทางโมบายแอปพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่ร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

โดยจะช่วยให้ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยการเปรียบเทียบภาพถ่ายใบหน้าที่เคยจัดเก็บไว้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถแสดงความจำนงขอใช้ข้อมูลที่เคยยืนยันตัวตนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อนำไปใช้กับธนาคารอื่นที่ลูกค้าประสงค์จะทำธุรกรรมทางการเงินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัล โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารภายใต้สถานการณ์ป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากเชื้อไวรัสโควิด-19

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,