ธ.ออมสิน-KTB ขายหุ้น TIP ออกทั้งหมดรวม 21.2%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บมจ.ทิพยประกันภัย (TIP) โดย ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 11.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

และ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 10% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แหล่งข่าว TIP กล่าวว่า การที่ธนาคารออมสินและ KTB ขายหุ้น TIP ออกทั้งหมดครั้งนี้ เป็นการขายออกไปตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ TIP เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญใหม่ของ บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TIPH) ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของเครือ TIP

อนึ่ง TIP ได้ทำคำเสนอซื้อกับผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.-30 ส.ค. 64 โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TIPH อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ TIP ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TIPH

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ก.ย. 64)

Tags: , ,