นายกฯ นัดถกก.ตร. แก้ระเบียบคุมศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

รายงานข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ก.ย. เวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2564 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1

สำหรับวาระที่น่าสนใจ ได้แก่

1.ผลการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่งเรื่องกล่าวหาให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้ง หรือถอดถอนดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ , การแก้ไขบทเฉพาะกาลมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561 และการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหน้าที่การบริหารราชการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและงานนโยบายสำคัญของ ตร. เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับวาระการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหน้าที่การบริหารราชการศูนย์ปราบปราบอาชญากรรมพิเศษและงานนโยบายสำคัญของ ตร.นั้น จากเดิมมีการกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.อ.เทียบเท่ารอง ผบ.ตร.) จำนวน 10 ตำแหน่ง/ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.(ยศ พล.ต.ท.เทียบเท่า ผบช.) จำนวน 20 ตำแหน่ง/ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (ยศ พล.ต.ต.เทียบเท่า ผบก.) รวมเป็นจำนวน 30 ตำแหน่ง โดยระเบียบของ ก.ตร.กำหนดให้ ที่ปรึกษาพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ทั้ง 10 ศูนย์ประกอบด้วย

 1. ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 2. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 3. ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
 4. ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และมือปืนรับจ้าง
 5. ศูนย์ปราบปรามสินค้าทางน้ำ
 6. ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
 7. ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์
 8. ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ
 10. ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แต่ด้วยยุคปัจจุบันรูปแบบของอาชญากรรมในรูปแบบต่างมีการเปลี่ยนไป ทาง ตร.จึงปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์ฯ ตามอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสม จากเดิมที่ปรึกษาพิเศษ ตร.เป็นผู้อำนวยการศูนย์ต่างๆ โดยหลักมีอายุราชการเพียงแค่ 6 เดือน ทำให้การปฎิบัติงานไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของศูนย์ต่างๆได้สัมฤทธิผล จึงเห็นควรให้เปลี่ยนผู้อำนวยการศูนย์มาเป็น รอง ผบ.ตร. และ จตช. แทนที่ปรึกษาพิเศษ ตร. มาเป็น รอง ผอ.ศูนย์ รวมถึงระดับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามลำดับ จึงขอมติต่อที่ประชุม ก.ตร.ในครั้งนี้

สำหรับศูนย์ปราบปราบอาชญากรรมพิเศษและงานนโยบายสำคัญของ ตร.ที่มีชื่อตามหน้างานให้เหมาะสมกับยุคปัจจุปัน มีถึง 19 ศูนย์ประกอบด้วย

 1. ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.)
 2. ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.)
 3. ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ศนม.ตร.)
 4. ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.ตร.)
 5. ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ตร.)
 6. ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ (ศปทส.ตร.)
 7. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.)
 8. ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.)
 9. ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม (ศปป.ตร.)
 10. ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.)
 11. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ศตปค.ตร.)
 12. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง (ศปข.ตร.)
 13. ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.)
 14. 14.ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.ตร.)
 15. ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) (ศบตอ.ตร.)
 16. ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและคนเข้าเมือง (ศปชก.ตร.)
 17. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.)
 18. ศูนย์บริหารงานสอบสวนคดีอาญา (ศส.ตร.)
 19. ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.ย. 64)

Tags: , ,