นายกฯ ผุดไอเดียตั้ง Sandbox ปศุสัตว์ หวังเพิ่มช่องทางรายได้เสริมให้เกษตรกร

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำ “Sandbox ปศุสัตว์” พิจารณากำหนดพื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย มีการควบคุมโรคสัตว์ ให้เป็นโครงการนำร่อง ขณะเดียวกันก็ให้หารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาช่องทางส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและตลาดต่างประเทศได้ที่ต้องการนำเข้าโคอยู่แล้ว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้ง 76 จังหวัด โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย โดยมีการกำหนดเป้าหมาย คือ การเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลยังมีแนวคิดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค-กระบือ สุกร เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ควบคู่กับการทำการเกษตร ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน รวมทั้งต้องให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากนโยบาย การปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด ที่สร้างมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ใช้ประกันเงินกู้และเป็นมรดกลูกหลานได้ รวมทั้ง ในโครงการ “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” เป็นต้น

ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตกรฯ พร้อมทำงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและจะช่วยเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหา ให้แก่เกษตรกรและภาคเกษตรกรรม วันนี้ยังเห็นชอบกับแนวคิดของรัฐบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงโค ซึ่งหลายพื้นที่ของไทย มีลักษณะกายภาพที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้า สร้างรายได้ ซึ่งในอนาคตสามารถทดแทนการทำการเกษตรได้อีกด้วย หลังจากนี้ สภาเกษตรกรจะได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อผลักดันโครงการนี้ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , ,