นายกฯ หนุนโครงการ ส.ว.พบประชาชน เป็นจุดร่วมฝ่ายบริหาร-นิติบัญญัติแก้ปัญหาให้ประชาชน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวปราศรัยเนื่องในพิธีเปิดสัมมนา การดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 2 ปี ส.ว. พบประชาชน ประชาชนได้อะไร” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภา และผู้แทนประชาชน

โดยนายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณวุฒิสภาที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาล

ทั้งนี้ แม้จะมีกลไกต่าง ๆ ของรัฐในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนแล้ว แต่ก็ไม่อาจจะครอบคลุมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทั้งหมด ซึ่งการที่สมาชิกวุฒิสภาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังปัญหาอุปสรรคของประชาชนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงถือเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่ง และเป็นจุดร่วมระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ในการสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน

พร้อมขอให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ประชาชน เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ย. 64)

Tags: , , ,