นายกฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไทย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ชื่นชมความคืบหน้าสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของไทย และเชื่อมั่นว่าความก้าวหน้านี้ จะส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้เท่าทันโลก ซึ่งความก้าวหน้าดังกล่าว ได้แก่ การก่อตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive change) ของโลกอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยองค์ความรู้ที่ทันสมัย และการเปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน จะทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งความรู้และประสบการณ์ได้จากต่างสถาบัน ตามรายวิชาที่สนใจ ถือเป็นการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ ระหว่างสถาบันการศึกษา

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการพัฒนาเยาวชน วางวิสัยทัศน์ กำหนดเป็นแนวทาง กำชับสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เยาวชน พัฒนาการศึกษา สร้างโอกาสทั้งโอกาสในการศึกษา โอกาสในการทำกิจกรรมของเยาวชน โอกาสในการเข้าถึงอาชีพที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติ สนับสนุนเยาวชนที่เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

โดยเมื่อช่วงวันเด็ก ปี 2565 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้พบปะพูดคุยกับเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชน เข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาล ได้รับฟังความคิดเห็นของเยาวชน และได้สั่งการเพิ่มเติมเพื่อช่วยแก้ไขข้อห่วงกังวล ข้อติดขัดของเยาวชน อาทิ ได้สั่งการให้สร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสุขภาพจิต ความเครียดของนักเรียนนักศึกษา พิจารณาหลักสูตรที่สมดุล รวมทั้งหาแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนนักศึกษา

“มั่นใจว่า ภายใต้การทำงานของนายกรัฐมนตรี รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เท่าทันกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัย เท่าทันกับความต้องการของตลาดแรงงานโลก รับฟังแนวความคิดของทุกภาคส่วน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการอบรมด้านจริยธรรม ศีลธรรม ควบคู่กัน เพื่ออนาคตของชาติไทย” นายธนกรกล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ม.ค. 65)

Tags: , , ,