นิด้าโพลชี้โควิดระบาดหนักรอบนี้ เหตุคนประมาท, วัคซีนไม่พอ-ฉีดล่าช้า

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ทำไมโควิด-19 รอบนี้ระบาดหนัก” โดยเมื่อถามประชาชนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดอย่างมากของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเมืองไทยขณะนี้ พบว่า 5 อันดับแรก ระบุดังนี้ อันดับแรก 37.75% ระบุว่า ประชาชนส่วนหนึ่งประมาทในการป้องกัน และประเทศมีวัคซีนไม่เพียงพอ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับสอง 36% ระบุว่า การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างช้ามาก อันดับสาม 31.43% ระบุว่า ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกัน อันดับสี่ 25.80% ระบุว่า รัฐบาลไม่ยอมล็อกดาวน์แบบเบ็ดเสร็จ และอันดับห้า 21.31% ระบุว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์เดลตา ติดง่ายมาก

เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุด 5 อันดับแรก ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า อันดับแรก 43.91% ระบุว่า หมอ/นักวิชาการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน อันดับสอง 23.36% ระบุว่า สื่อมวลชน อันดับสาม 23.29% ระบุว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข อันดับสี่ 16.97% ระบุว่า หมอ/นักวิชาการทางการแพทย์แผนไทย และอันดับห้า 16.51% ระบุว่า ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ขณะที่อีก 10.81% ระบุว่า ไม่เชื่อใครเลย

อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,314 หน่วยตัวอย่าง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ส.ค. 64)

Tags: , , ,