บอร์ดบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ เห็นชอบโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการตามมาตรา 26 (6) เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ที่สำคัญ อาทิ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อการเกษตร ณ โครงการร้อยใจรักษ์, โครงการนำร่อง Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G เป็นต้น

ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการนำร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบ สำหรับให้บริการประชาชน (5G District) จ.เชียงใหม่ เพื่อยกระดับการให้บริการต่างๆ ของรัฐ โดยใช้เทคโนโลยี 5G มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเดินทาง และการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเห็นชอบโครงการ 5G use Case ระบบในการคัดกรอง และแจ้งเตือนสำหรับโครงการภูเก็ตแซนด์บ้อกซ์ เตรียมความพร้อมเปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต โดยนำเทคโนโลยี 5G ประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาใน จ.ภูเก็ต ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว, นักลงทุน ตลอดจนประชาชนชาวภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง

นอกจากนั้น ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบกรอบนโยบายกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบ 65 โดยมุ่งเน้นการลงทุนใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

  1. Digital Agriculture
  2. Digital Government & infrastructure
  3. Digital Manpower และ
  4. Digital Technology

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับให้กระทรวงดีอีเอส และคณะกรรมการฯ กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ ตรงตามวัตถุประสงค์โดยเคร่งครัด และต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และใช้อย่างประหยัด คุ้มค่า สามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,