บอร์ดรฟท.ให้ปรับกรอบงบก่อสร้างรถไฟสีแดงบางซื่อ-รังสิต,บางซื่อ-ตลิ่งชัน

นายจิรุฒม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) เปิดเผยว่า บอร์ด รฟท. ได้อนุมัติทบทวนปรับกรอบวงเงินลงทุน กรณีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (Variation order) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โดยบอร์ด รฟท.ยังมีข้อสังเกตในบางเรื่อง และให้ รฟท.ทำรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องให้ครบถ้วนก่อน จากนั้นให้เสนอไปที่กระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมตรี(ครม.) พิจารณาต่อไป

ด้านแหล่งข่าวจาก รฟท. กล่าวว่า เดิมโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง มีค่างาน VO จำนวน 10,345 ล้านบาท เป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 3,000 ล้านบาท และเป็นงานก่อสร้างเพิ่มเติมจากที่ออกแบบ ประมาณ 6,220 ล้านบาท โดยในการพิจารณาตัวเลขล่าสุด ได้ปรับค่าก่อสร้าง สัญญา 1 เพิ่มเติม หรือค่างาน VO และค่าภาษี วงเงินประมาณ 4,500 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของผู้รับเหมาที่เกิดจากการขยายสัญญา 1 สัญญา 2 อีกประมาณ 800 ล้านบาท

ส่วนประเด็นอำนาจสั่งการ และอนุมัติในการเพิ่มงานของวิศวกรผู้มีอำนาจ หรือ The Enginee นั้น จากที่ รฟท.ได้มีหนังสือสอบถามไปยังอัยการสูงสุดแล้ว ซึ่งอัยการให้ รฟท.ปฎิบัติตามสัญญา และความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ซึ่ง รฟท.ได้สอบถามไปยังบริษัทผู้รับจ้างทั้ง 3 สัญญา ซึ่งมีความเข้าใจตรงกันถึงความจำเป็นในการทำตามสัญญา

นอกจากนี้ บอร์ดรฟท. ยังเห็นชอบข้อตกลงหลัก (Master Agreement) ระหว่าง รฟท. และบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ รฟท. โดยเป็นข้อตกลงคล้ายกับสัญญาระหว่างกัน แต่เนื่องจากรัฐวิสาหกิจด้วยกัน จึงต้องทำเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูก โดยจะเป็นข้อตกลงหลักในการให้บริษัทลูกฯ เข้ามาบริหารทรัพย์สินของ รฟท., ขอบเขต หน้าที่ในการดำเนินการในที่ดิน-ทรัพย์สินของ รฟท., กรณีมีการเช่าช่วง, การจ้างบุคคลที่ 3, เรื่องที่บริษัทลูกทำได้, เรื่องที่ต้องเสนอ รฟท.พิจารณา ซึ่งหลักในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามระเบียบ และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

นายจิรุฒม์ กล่าวว่า บอร์ด รฟท.ยังได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (แอร์พอร์ตเรลลิงก์) เลขที่ บฟ.007/2563 ลงวันที่ 15 ต.ค.2563 โดยงดการหักเงินค่าจ้างประจำงวด จากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (รฟฟท.) ทั้งนี้ เพื่อให้ รฟฟท.นำไปชำระค่าภาษี

รายงานข่าวแจ้งว่า รฟฟท. ของดการจ่ายเงินล่วงหน้ารายเดือน 25% งวดเดือนมิ.ย.-ก.ย.64 รวมเวลา 4 เดือน เพื่อนำไปชำระค่าภาษี ซึ่งเงินล่วงหน้านี้เป็นเงินที่ รฟท.จะหักจากค่าจ้างรายเดือนที่จ่ายให้ รฟทท.ในการบริหารเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ส.ค. 64)

Tags: , , ,