บอร์ด ธปท.แต่งตั้ง-โยกย้ายผู้บริหารระดับสูง รวม 5 ตำแหน่ง มีผล 1 ต.ค.

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

  1. เลื่อนตำแหน่ง นายปิติ ดิษยทัต ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน
  2. เลื่อนตำแหน่ง นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สายกฎหมาย เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกฎหมาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบการโยกย้ายของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

  1. ย้าย นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
  2. ย้าย นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
  3. ย้าย นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และวางแผนองค์กร

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ก.ค. 64)

Tags: , , ,