บอร์ด AP ให้ออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.อายุ 4 ปีขายสถาบันใช้คืนหุ้นกู้-ทุนหมุนเวียน

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 1,500 ล้านบาท และเสนอขายเพิ่มเติม (Green Shoe) จำนวน 500 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 20 ก.ค.68 โดยมีธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรือ เป้นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้วย และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ค. 64)

Tags: , , ,