บอร์ด RJH ไฟเขียวโครงการซื้อหุ้นคืน,เข้าซื้อหุ้น RAM 1.04% มูลค่า 352.50 ลบ.

บมจ.โรงพยาบาลราชธานี (RJH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนภายในวงเงิน 150 ล้านบาท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ย.64-30 เม.ย.65

พร้อมกันนั้นยังมีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นของ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) จากบริษัท สินแพทย์ จำกัด จำนวน 2,500,000 หุ้น คิดเป็น

สัดส่วน 1.04% ของทุนจดทะเบียนของ RAM ในราคาหุ้นละ 141 บาท รวมเป็นเงินจำนวนน 352.50 ล้านบาท คาดว่าจะจะดำเนินการในวันที่ 29 ต.ค.นี้ โดยแหล่งเงินลงทุนจะมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงินประมาณ 200 ล้านบาท ร่วมกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับมองว่า RAM เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ซึ่งปัจจัยการเติบโตในอนาคต จะมาจากส่วนแบ่งผลกำไรและเงินปันผลจากบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม และจากโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง 2 คาดเปิดดำเนินงานในปี 2565, โรงพยาบาลน่านรวม คาดเปิดดำเนินงานในปี 2566, โรงพยาบาลรามคำแหง 3 คาดเปิดดำเนินงานได้ภายในปี 2567 และโรงพยาบาลเวียงจันทร์ราม คาดเปิดดำเนินงานในปี 2567

สำหรับ RAM เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของประเทศไทย มีโรงพยาบาลในเครือ จำนวน 17 แห่ง มีเตียงรองรับผู้ป่วยได้รวม 2,410 เตียงและถ้าหากรวมโรงพยาบาลที่ดำเนินการโดยบริษัทร่วมและบริษัทอื่น กลุ่ม RAM ก็จะมีโรงพยาบาลในเครือข่ายรวม มากกว่า 5,600 เตียง

สัดส่วนรายได้ของ RAM คิดเป็น 77% มาจากการให้บริการคนไข้สิทธิเงินสด (ชำระเงินเองและประกันสุขภาพ) และ 20% มาจากการให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ถ้าหากแบ่งตามแบรนด์ รายได้ 50% มาจาก RAM และ 47% มาจากวิภาราม ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทย่อย คือ บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด (VBR) โรงพยาบาลกลุ่ม VBR มีจำนวน 9 แห่ง 994 เตียง และได้เข้าร่วมโครงการประกันสังคม โดยไตรมาส 2/2564 มีผู้ประกันตนลงทะเบียนในเครือข่ายของ VBR แล้วประมาณ 437,000 ราย ส่งผลให้VBR เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีผู้ประกันตนลงทะเบียนมากที่สุดเป็นอันดับสาม รองจากกลุ่มบางกอกเชน (890,000 ราย) และ กลุ่มจุฬารัตน์ (457,000 ราย)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,