บิ๊กล็อต SF 1,111.78 ล้านหุ้น เทรด 12 บาท/หุ้น เล็ง CPN ซื้อพร้อมทำเทนเดอร์ฯ

รายการบิ๊กล็อตหุ้น SF 27 รายการ จำนวน 1,111,781,388 หุ้น มูลค่าซื้อขาย 13,341.38 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 12 บาท/หุ้น สูงกว่ากระดานเทรดหลักที่ปิดเช้า 11.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท (+0.85%) มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 13,433.99 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 11.80 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 11.90 บาท และราคาลงต่ำสุด 11.70 บาท

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้น บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) จาก บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป (MAJOR) และการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SF และต่อมาเมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 บริษัทเข้าทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นสามัญของ SF กับกลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย กลุ่มนายอรณพ จันทรประภา กลุ่มนายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ กลุ่มนายนพพร วิฑูรชาติ และกลุ่มนายสมนึก พจน์เกษมสิน

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ที่ CPN ถือหุ้นทั้งทางตรงและอ้อมรวม 100% กลุ่ม MAJOR และกลุ่มผู้ถือหุ้นลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ SF แล้วเสร็จ คาดว่าบริษัทจะซื้อหุ้น SF โดยปราศจากภาระติดพันภายในวันที่ 30 ส.ค.64

ทั้งนี้ CPN แจ้งทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ SF ราคาเสนอซื้อ 12.00 บาท/หุ้น ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ส.ค. 64)

Tags: , , , , ,