ปธ.วิปฝ่ายค้าน ไม่มั่นใจอภิปรายงบฯจบตามกรอบเวลา เหตุมีส.ส.ยื่นขอแปรญัตติมาก

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่านค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 พรรคเพื่อไทย (พท.) มีมติขอใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด คือ เมื่อมี ส.ส.ขอแปรญัตติแล้วก็ต้องอภิปรายทุกคนโดยไม่มีจำกัด แต่การอภิปรายต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของที่ประชุม และประธานสภาฯ ต้องบริหารการประชุมให้ได้ จะไปตัดสิทธิผู้ขออภิปรายไม่ได้ ซึ่งขณะนี้ในส่วนของพรรคฯ ได้ขอสงวนคำแปรญัตติแล้ว 70 คน

“กรอบเวลาในการประชุมที่กำหนดไว้ 3 วันนั้นเป็นเพียงแนวปฏิบัติเท่านั้น อาจจะจบได้ภายใน 3 วัน หรืออาจจะเป็น 4 วัน หรืออาจ 2 วันก็ได้”

นายสุทิน กล่าว

นายสุทิน กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจฯ ว่า ทุกครั้งได้ผล คือสามารถตีแผ่ความจริง ความไม่ชอบมาพากล ความบกพร่อง ความทุจริตให้ประชานได้รับรู้ มีเพียงจิตสำนึกของรัฐบาลเท่านั้นที่เป็นปัญหา ขอรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบ แม้ขณะนี้ฝ่ายค้านยังไม่ได้อภิปราย แต่สังคมอภิปรายมากพอแล้วที่รัฐบาลจะพิจารณาตัวเอง จึงขอให้รัฐบาลตระหนักให้มาก ถ้าอภิปรายจบแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น เชื่อว่าความบกพร่องไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายค้านหรือประชาชน แต่อยู่ที่รัฐบาลเอง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ส.ค. 64)

Tags: , ,