ผถห.OTO ไฟเขียวเพิ่มทุน-ออกวอแรนท์ ใช้ลงทุน-ขยายธุรกิจใหม่หนุนเทิร์นอะราวด์

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 29 กันยายน 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 14 ตุลาคม ถึง 20 ตุลาคม นี้

และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (OTO-W1) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งมีอายุ 3 ปี ราคาใช้สิทธิ 3 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยนำมาใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ

นายคณาวุฒิ กล่าวอีกว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้บริษัทฯเตรียมเข้าร่วมประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานใหม่ หนุนผลการดำเนินงานเทิร์นอะราวด์ นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับพันธมิตรเพื่อขยายไลน์ธุรกิจเข้าสู่ Commercial Technology โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ของบริษัทที่ดีทั้ง Call Center และ Contact Center เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงที่เหลือของงปี และจะช่วยสนับสนุนรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 64)

Tags: , , , , ,