ฝ่ายกม.สภา ไม่รับญัตติแก้ไขรธน.มาตรา 256 ของฝ่ายค้าน ชี้ขัดคำวินิจฉัยศาลฯ

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า ไม่สามารถบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาได้ เนื่องจากเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้นจึงไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตรา ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้

เมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับดังกล่าว ไม่ใช่แก้ไขเพิ่มเติมรายมาตรา จึงไม่สามารถบรรจุร่างดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้จะยังไม่ตกไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,