พาณิชย์ลุยเข้มตรวจร้านค้า หวั่นผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงคุมโควิด

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยขอให้ประชาชนลดการเดินทางและให้ทำงานที่บ้าน (WFH) ให้มากที่สุด ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าภายในออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ หน้ากากอนามัย หน้ากากทางเลือก เจลแอลกอฮอล์ และสินค้าเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาส และต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน รวมทั้งการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้าให้มีความเที่ยงตรง

โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบในห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ตลาดสด และร้านค้าทั่วไปทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสอบภาพรวม พบว่า ขณะนี้สินค้ายังคงมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งผู้ผลิตสินค้ายืนยันว่าสามารถขนส่งสินค้าให้กับผู้จำหน่ายได้ปกติ แม้ในช่วงนี้อาจจะมีประชาชนซื้อสินค้าในแต่ละครั้งมีปริมาณเพิ่มขึ้นบ้าง แต่โดยรวมแล้วไม่ได้มีผลกระทบอะไร จึงขอให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้า และในส่วนของต่างจังหวัดได้มอบหมายให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามเพื่อกำกับดูแลมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบประชาชน

นอกจากนี้ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน และลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยให้แก่ประชาชน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ยังได้มีรถโมบายพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ออกจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษ บริการประชาชนถึงชุมชนกว่า 1,000 คัน ทั่วประเทศ

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคาจะมีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีที่มีการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่าย ต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากตรวจเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งน้ำหนัก จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือกรณีที่ทำให้เครื่องชั่งมีน้ำหนักคลาดเคลื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือกรณีที่พบว่าใช้เครื่องชั่งที่มีค่าน้ำหนักคลาดเคลื่อนเกินกว่าที่กำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,